Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych 

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego www.nat4dog.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony Sklepu internetowego.

 

 1. Właścicielem www.nat4dog.pl i administratorem danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorcę w ramach realizacji Usług Elektronicznych jest Łukasz Badurek z siedzibą ul. Dworkowa 22, 05-077 Warszawa, NIP 1181614389, REGON 361142430.
 2. Dane osobowe podlegają ochronie i są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdorazowo Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji zamówień. Administrator nie udostępnia danych podmiotom trzecim. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (w przypadku firmy), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, login i hasło Użytkownika. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawiania. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uzasadnionego podejrzenia przetwarzania danych Usługobiorcy niezgodnego z prawem.
 5. Podanie danych osobowych podczas korzystania z usług w Serwisie jak również wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z Usług, które wymagają podania danych osobowych w Serwisie.
 6. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w innych celach niż realizacja zamówień.
 7. Szczegółowe zasady ochrony danych i polityki Usługodawcy w tym zakresie określa Polityka Prywatności dostępna w Serwisie.
 8. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 9. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl