Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NAT4DOG.PL

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.nat4dog.pl (dalej też jako: sklep, e-sklep, serwis) prowadzony jest przez: Łukasz Badurek, z siedzibą w Warszawie, ul. Dworkowa 22, 05-077 Warszawa, NIP 118 161 43 89
 2. Kontakt ze sklepem możliwy jest telefonicznie pod numerem: +48 793 011 716, pod adresem email: kontakt@nat4dog.pl  lub pisemnie pod adresem Łukasz Badurek, z siedzibą w Warszawie, ul. Dworkowa 22, 05-077 Warszawa.

 

DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. DZIEŃ ROBOCZY– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. INFORMACJA HANDLOWA– każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usług
 3. KONTO UŻYTKOWNIKA– miejsce w systemie teleinformatycznym serwisu, w którym znajdują się informacje o Użytkowniku, do którego Konto należy oraz zapewniające możliwość korzystania z usług świadczonych przez serwis.
 4. NEWSLETTER– Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowych produktach i planowanych wydarzeniach
 5. REGULAMIN SKLEPU– Regulamin Sklepu internetowego znajdujący się na stronie Sklepu
 6. nat4dog.pl – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://nat4dog.pl
 7. SKLEP/SKLEP INTERNETOWY– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://nat4dog.pl świadczący usługi sprzedaży Produktów
 8. PRODUKTY– produkty dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
 9. TREŚCI– wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 880 ze zm.), jak również informacje tekstowe, graficzne, multimedialne, materiały audio i video, zdjęcia oraz teksty dostępne w Sklepie.
 10. KLIENT/ UŻYTKOWNIK– każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu
 11. USŁUGODAWCA– ŁUKASZ BADUREK, ul. Dworkowa 22, 05-077 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP:1181614389 , REGON: 361142430, adres poczty elektronicznej: kontakt@nat4dog.pl
 12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
 13. KODEKS CYWILNY– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.);
 14. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego operatora.

  

Postanowienia ogólne

 E-sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 3. Ceny podane w e-sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Towary dostępne w e-sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej e-sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w czasie składania zamówienia adres e-mail informacji związanych z potwierdzeniem i obsługą zamówienia. Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia e-mailem.
 4. Dla Klienta wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej e-sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zakupu przez Klienta poprzez kliknięcie w procesie finalizacji zamówienia w przycisk „potwierdzam zakup”.
 6. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez e-sklep z powodu braku dostępności towaru, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy e-sklep zawiadomi o tym i zwróci całą otrzymaną od Klienta kwotę.

 

 

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy i są cenami brutto, jeżeli nie zostało wyraźnie wskazane inaczej.
 3. Warunkiem wydania (w tym wysyłki, odbioru osobistego) towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

- przelew tradycyjny

- pobranie płatność przy odbiorze

- przelew elektroniczny - przelewy24 lub Blue Media S.A.

- karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

- Raty Online - obsługuje Alior Bank

- płatności Google Pay

- płatności odroczone PayPo

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną są przelewy24.pl oraz Blue Media S.A.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar e-sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD, InPost) lub do paczkomatów InPost. Istnieje także możliwość osobistego odbioru towaru z magazynu w Warszawie 05-077, Dworkowa 22. O wyborze sposobu dostawy i przewoźnika decyduje Klient.
 2. Wysyłki zagraniczne realizowane są za pośrednictwem dostępnych firm kurierskich i każdorazowo Klient jest informowany po wysłaniu przesyłki, która z firm obsługuje dostawę jego zamówienia.
 3. E-sklep zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru bez wad.
 4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. W przypadku płatności w inny sposób niż przelewem bankowym, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym e-sklepu.
 6. Termin dostawy został określony w zakładce Czas realizacji i formy dostawy. E-sklep dokłada starań, aby tego terminu dochować, natomiast ostateczny termin dostawy nie powinien się różnić o więcej niż 5 dni roboczych.

  

 

Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru w e-sklepie (np.: paragon fiskalny lub faktura VAT) .
 2. W przypadku wady towaru Klient powinien odesłać reklamowany towar wraz z formularzem reklamacji/zwrotu towaru na adres e-sklepu: ul. Dworkowa 22, 05-077 Warszawa z dopiskiem REKLAMACJA.
 3. E-sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu doręczenia pisemnego formularza przez Klienta w przedmiocie reklamacji.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięciem wady, koszty dostaw ponosi e-sklep.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. Zapis zdania poprzedzającego nie dotyczy konsumentów w zakresie, w jakim taka różnica zgodnie z prawem jest kwalifikowana jako wada towaru.
 6. Jeżeli Klient nie zgadza się z decyzją e-sklepu o odmowie uwzględnienia reklamacji, może skierować sprawę na drogę sądową.
 7. W przypadku wystąpienia sporu, Klient będący konsumentem, który zamierza dojść do pozasądowego porozumienia ze e-sklepem, może oddać spór pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (SPSK) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, poprzez złożenie stosownego wniosku na formularzu dostępnym we właściwym SPSK lub na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  

Przetwarzanie danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego www.nat4dog.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony Sklepu internetowego.

 

 1. Właścicielem www.nat4dog.pl i administratorem danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorcę w ramach realizacji Usług Elektronicznych jest Łukasz Badurek z siedzibą ul. Dworkowa 22, 05-077 Warszawa, NIP 1181614389, REGON 361142430.
 2. Dane osobowe podlegają ochronie i są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchyleniem dyrektywy 95/46/WE. Każdorazowo Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji zamówień. Administrator nie udostępnia danych podmiotom trzecim.
 3. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (w przypadku firmy), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, login i hasło Użytkownika. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawiania. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uzasadnionego podejrzenia przetwarzania danych Usługobiorcy niezgodnego z prawem.
 5. Podanie danych osobowych podczas korzystania z usług w Serwisie jak również wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z Usług, które wymagają podania danych osobowych w Serwisie.
 6. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w innych celach niż realizacja zamówień.
 7. Szczegółowe zasady ochrony danych i polityki Usługodawcy w tym zakresie określa Polityka Prywatności dostępna w Serwisie.
 8. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 9. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy wyłącznie konsumentów)

 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient będący konsumentem ma prawo bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w pkt 4-6.
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdą zastosowanie wyłącznie do umów zawartych z konsumentem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży e-sklepowi (pismo wysłane pocztą na adres e-sklepu), w terminie 14 dni od odbioru towaru lub w przypadku umów o świadczenie usług od dnia zawarcia umowy, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu zwrotu.
 4. Klient niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca towar na adres e-sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 5. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient zapłaci na rzecz Sklepu kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.
 6. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, e-sklep zwraca Klientowi wszystkie zapłacone kwoty w tym koszty pierwotnego dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez e-sklep). Zwrot płatności dokonany zostanie w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 7. Ze zwrotem płatności e-sklep wstrzymuje się do dnia otrzymania towaru.
 8. W przypadku naruszenia przez Klienta terminu określonego w pkt 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne.
 9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy określonej w pkt 1 powyżej, tj. w zakresie między innymi umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

Własność intelektualna

 1. Cała zawartość strony internetowej e-sklepu chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie obrazy, znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte na stronach e-sklepu stanowią własność e-sklepu lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

 

 

Postanowienia końcowe. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej e-sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. e-Sklep dokłada starań, aby informacje handlowe na stronie internetowej były prawidłowe i aktualne, mają one jednak charakter informacyjny.
 3. Konsumentom przysługuje ustawowa 2 letnia rękojmia za wady towaru.
 4. Gwarancji na towar nie udziela się. E-sklep nie świadczy także usług posprzedażnych.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej e-sklepu.
 6. E-sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej e-sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. W przypadku niektórych konsumentów e-sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty, między innymi w przypadku gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r., Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl